Ohjaajat

Merja ja VäiskiMerja ja Väiski Jyrki Keisala
Bettina Karppinen
Väinö & Merja
Tiina Ranta
Anssi-Ville Vänttinen
Juhani Tahvanainen
Matias Löyttyniemi
Keijo Ruuskanen
Kirsi Tarvainen
Ulpu Jarva
Gilermo Zayas
Jyrki Keisala Bettina Karppinen
Jussi